www.nbti.dk      CV service nyheder jobs kontakt login


NBTI - The Simple Software Company

Services

service


CV
14. mar. '09: Niels Bo Theilgaard indtræder i bestyrelsen for Systematic Software Engineering A/S
Jobs


Søg
Systematic Software Engineering i efteråret 2007:

”Systematic har i efteråret 2007 brugt NBTI til at sparre om en ny SW-produkt strategi. Processen har omfattet både en interview runde med lederne , en workshop med ledelse og direktion, en bestyrelsesbeslutning og en efterfølgende opfølgning af implementeringen. Det har hjulpet os at kunne trække på Niels Bo’s store erfaring fra Microsoft og Navision, og vi har fået en focuseret løsning, som afbalancerer vision, mål, risiko, og resourcer i Systematic. ”, siger Direktør Lars Johannson og Direktør Michael Holm.


NBTI hjælper virksomheder med råd og erfaring om, hvordan software produkter skaleres til det globale marked.

NBTI indgår i dialog med virksomheder og rådgivende institutioner om langsigtede tiltag til brug for dansk udvikling af software.

NBTI hjælper med profilering og identifikation af nøgleroller og kritiske positioner for skalering og udvikling af en software virksomhed. Specifikke åbne nøgle positioner i de selskaber, hvor jeg er i bestyrelsen, omtales her.

NBTI har en velafprøvet process til vurdering og beslutning i en organisation hvilke services der kan og bør omdannes til - og sælges som - egentlige SW-produkter. Herunder også den modsatte vurdering af SW-produkter, som måske skulle være services i stedet

Denne service omfatter analyse og input fra organisationens nøglespillere, oplæg til og gennemførelse af en 1-dags workshop, samt en anbefaling på direktionsniveau af hvilke praktiske veje man kan følge derefter:

Hvilken go-to-market
Hvilken potentiel partnerstruktur
Produktrammen, hvad er produkter, hvad er productificerede services
En organisatorisk model til gennemførelsen.
En overordnet udviklingsplan for produktet
kontakt: NBTI | www.nbti.dk | Tel 3070 3777 | nbtinbti.dk